Ê mày nói gì nói đi, thằng vô văn hóa

Câu nói của nhà tiên tri zũ trụ kiêm cố vấn tối cao của tổng thống Hoa Kỳ Đỗ Nam Trung

687 users favorited this sound button
Uploaded by goenyan - 9,780 views