Mass Destruction

Battle sound effect and P3 soundtrack.

Composed by Shoji Meguro, Taku Iwasaki, TAKUYA
Arranged by Tetsuya Kobayashi
Performed by Sister H, Yumi Kawamura, Shihoko Hirata, Shuhei Kita, Mayumi Fujita, Lotus Juice, Shoji Meguro, Tetsuya Kobayashi, Takatomo Hamaguchi, Motohiro Kuroda, Takeshi Endoh, Tomonari Harada, DJ WAKA
Lyrics by Shigeo Komori, Yoshihiro Komori, Reiko Tanaka, Lotus Juice, Teppei Kobayashi

26 users favorited this sound button
1,120 views