You'll Never Reach Truth

Shinjitsu ni tōtatsu suru koto wa kesshite nai! 無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄

84 users favorited this sound button
Uploaded by nyet - 4,855 views