image of Baka Baka

Baka Baka

Mou BAKA de ii wa yo! Shiranaitsu!

Rainotori, DrakkenSF, MarsheValias, heartstar1389, Rokumon1, +14 favorited this sound button
Share to Whatsapp Share to Twitter icon Share to Facebook icon Copy link to clipboard icon