Ê mày nói gì nói đi, thằng vô văn hóa

Câu nói của nhà tiên tri zũ trụ kiêm cố vấn tối cao của tổng thống Hoa Kỳ Đỗ Nam Trung

namkcnb2000, Woodpecker1510, favorited this sound button
Add to my soundboard Download MP3 Report
Embed this button to your site!
Suggest this sound category: