You'll Never Reach Truth

Shinjitsu ni tōtatsu suru koto wa kesshite nai! 無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄

nyet, NoOne, Piigloo, DeadWhi, Alvise1309, +44 favorited this sound button
Share to Whatsapp Share to Twitter icon Share to Facebook icon Copy link to clipboard icon